Visselblåsning för hållbart företagande

Vi på Kronocon upprätthåller höga krav på integritet och etik i våra relationer med både våra medarbetare och externa parter. Som en del av detta, uppmanar vi alla våra anställda att rapportera eventuella missförhållanden som de har fått kännedom om eller misstankar om, utan fruktan för repressalier eller diskriminering.

Kronocon tar visselblåsning på största allvar och stödjer fullt ut alla anställda som rapporterar oegentligheter på arbetsplatsen. Vårt mål är att främja öppenhet, transparens och ansvarighet inom organisationen.

Vår visselblåsningspolicy garanterar att alla anställda har rätt att rapportera eventuella oegentligheter utan rädsla för repressalier eller diskriminering.

Vi säkerställer också att alla anställda har tillgång till en säker och konfidentiell kanal för att rapportera oegentligheter. Vid användning av denna kanal kommer alla uppgifter att behandlas konfidentiellt och skyddas mot repressalier.

Vid mottagande av en rapport kommer vi att genomföra en noggrann utredning för att fastställa sanningen i ärendet. Om det bekräftas att en oegentlighet har inträffat kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att lösa problemet och försäkra oss om att det inte upprepas i framtiden.

Vi kommer också att tillhandahålla kontinuerlig utbildning till våra anställda om visselblåsning och hur man kan rapportera misstankar om oegentligheter.

Vi hoppas att genom att ha en policy om visselblåsning på plats kan vår organisation fortsätta att främja en rättvis och etisk miljö för våra anställda.

Vi välkomnar feedback och synpunkter från våra anställda när det gäller vår policy och strävar alltid efter att främja en rättvis och etisk miljö för alla våra medarbetare.

För anställda vill vi att ni gör anmälan via Hailey HR, meddelandet går direkt till HR och är helt anonymt. Följ länken för att komma igång!
 

Hailey HR visselblåsning

Fullständig visselblåsningspolicy finns tillgänglig att läsa på Arbetsmiljöverket.
 

Visselblåsningslagen